ROT-AVDRAG VID ELINSTALLATIONER AV ELEKTRIKER

Åkersberga Elektriska AB hjälper gärna de kunder som uppfyller kraven från Skatteverket att ansöka om skattereduktion, det så kallade ROT-avdraget.

Till ROT-arbete räknas reparation, underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad av en bostad (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) som ägs av privatperson. Skattereduktion ges med halva arbetskostnaden för ROT-arbetet, men man får bara göra avdrag för högst 50 000 kr per person och år. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för att få göra ROT-avdrag är att beställaren bor i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Vi på Åkersberga Elektriska AB kan exempelvis hjälpa dig med följande arbeten som alla är berättigade till skattereduktion:

Elanslutningar
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnader för exempelvis grävmaskiner inte räknas till arbetskostnad.

El-arbeten i småhus
El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion och vi kan bland annat hjälpa till med installationer, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el.

El-arbeten i bostadsrätter
El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger också rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el.

Läs mer här (länk till Skatteverkets hemsida)

MILJÖDIPLOMERAD ELEKTRIKER

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas som baserar sig på de fem grundelementen i ISO 14001.

SÖKER DU EN BRA EL-KONTAKT?

Åkersberga Elektriska AB
Rallarvägen 11
184 40 Åkersberga

Mobil : 070 – 835 38 93
Mail : elservice@e3k.se

Kontaktformulär